Asset Publisher Asset Publisher

Otwarcie ścieżki przyrodniczej „Leśne Cuda” przy siedzibie Nadleśnictwa Andrychów!

W dniu 6.11.2019, na terenie okalającym siedzibę Nadleśnictwa Andrychów, miało miejsce uroczyste otwarcie ścieżki przyrodniczo-poznawczej „Leśne Cuda”. Inauguracji dokonał Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Arkadiusz Wojciechowicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Andrychów Jerzy Potocki, ks. dziekan Stanisław Czernik oraz ks. kapelan Mikołaj Skawiński. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz miasta- Zastępca Burmistrza Wojciech Polak oraz kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Ewa Rohde- Trojan. Na miejscu zgromadzili się również wszyscy pracownicy Nadleśnictwa Andrychów.

Uroczystość otwarcia ścieżki została poprzedzona naradą gospodarczą, na której Dyrektor RDLP w Katowicach zapoznał pracowników nadleśnictwa z aktualną sytuacją w Lasach Państwowych i regionalnej dyrekcji.

Otwarcie ścieżki połączone było z odsłonięciem pamiątkowej tablicy, posadowionej na okoliczność 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tablica upamiętnia też posadzonego przez pracowników nadleśnictwa w listopadzie 2018 roku „Dęba Niepodległości” (Quercus robur L.).

Ścieżka dostępna jest dla wszystkich chętnych od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00.

Serdecznie zapraszamy!


Produkty marki "Dobre z lasu" już dostępne w sieci

Smakosze, osoby ceniące zdrową żywność już mogą kupować w sklepie internetowym „Dobre z lasu". Dostępne są tam wszystkie produkty, które można kupić w sklepie stacjonarnym.

Oferta sklepu stacjonarnego, który działa od grudnia 2017 r., składa się z blisko 400 produktów pochodzenia leśnego, zarówno roślinnych, np. świeżych i suszonych owoców, ziół i herbat, soków i syropów, miodów oraz grzybów, jak i zwierzęcych – mięsa z dzika, jelenia czy sarny oraz wędlin.

Marka „Dobre z lasu" promująca projekt rozwojowy Lasów Państwowych „Zdrowa żywność z polskich lasów" umożliwia polskim konsumentom dostęp do w pełni ekologicznej, naturalnej żywności po konkurencyjnych cenach.

Produkty „Dobre z lasu" już można kupić przez stronę www.dobrezlasu.pl

XXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę

„Lasy Państwowe od 95 lat wiernie z narodem”

Coroczna pielgrzymka pracowników leśnictwa, zakładów usług leśnych, przemysłu drzewnego, parków narodowych, wyższych i średnich szkół leśnych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych odbędzie się 21 września.

 

8:00    Przybycie pielgrzymów do Częstochowy, zbiórka na placu Władysława Biegańskiego
w alei Najświętszej Maryi Panny.

8:30    Spotkanie z pielgrzymami JE ks. bpa. Tadeusza Lityńskiego, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Ministra Środowiska i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

10:00  Wymarsz do klasztoru pod szczyt Jasnej Góry.

10.30  Powitanie pielgrzymów.

11:00  Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem JE ks. abpa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, który wygłosi homilię. W koncelebrze udział wezmą: JE ks. bp Tadeusz Lityński, Delegat KEP ds.  Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa oraz duszpasterze regionalni.

12:30  Czuwanie przed Cudownym Obrazem.


Przerwany Marsz

Projekt „Przerwany Marsz” jest próbą stosownego podziękowania pokoleniu Polskich Dzieci Wojny za to co zrobili dla Polski mimo tego, że czas okupacji, który naznaczył ich dzieciństwo, osłabił przekonanie o dobru drzemiącym w ludziach i sprawiedliwości dziejowej.

 
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych informuje, że z inicjatywy Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy ministrze edukacji narodowej, w dniu 2 września bieżącego roku odbędzie się wydarzenie pod nazwą ”Przerwany Marsz”. Akcja Polegać ma na symbolicznym dokończeniu przerwanego przez wybuch II Wojny Światowej marszu ówczesnej młodzieży do szkół. Planowana na dzień rozpoczęcia roku szkolnego akcja ma być okazją do wspólnego przywitania roku szkolnego przez młodzież i przedstawicieli pokolenia Polskich Dzieci Wojny. Głównym celem „Przerwanego Marszu” jest przywrócenie należytej pamięci, szacunku i honoru wobec dziedzictwa Polskich Dzieci Wojny, a także skłonienie do refleksji ich dzieci i wnucząt. Kulminacyjnym momentem będzie wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.

 

Organizatorem wydarzenia jest Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Polskich Dzieci Wojny – prof. Jacek Kurzępa oraz Zespół Koordynacyjny Związków i Stowarzyszeń Polskich Dzieci Wojny.
W celu skoordynowania działań organizatorzy proszą o rejestrowanie szkół biorących udział w projekcie na stronie przerwanymarsz.pl.

 

Do tej pory na terenie naszego nadleśnictwa zarejestrowały się szkoły:
- Szkoła Podstawowa nr. 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr. 1 w Osieku – Szkoła Podstawowa nr. 1 im. Władysława Jagiełły;
- Szkoła Podstawowa nr. 1 im Jana Pawła II w Wadowicach;
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisarzowicach;
W Wieprzu zarejestrowana jest jedna osoba chcąca wspomóc szkołę w obchodach wydarzenia.

 

Nie pozwólmy zatracić naszej historii, wspierajmy nie tylko w trakcie tego wydarzenia Polskie Dzieci Wojny.
 
 
źródło: przerwanymarsz.pl

Międzynarodowa Noc Nietoperzy

Chrońmy nietoperze i ich kryjówki, bo to nie tylko ciekawe i oryginalne ssaki, ale przede wszystkim bardzo pożyteczne.

Wielki Dzień Pszczół

Wielki Dzień Pszczół to święto obchodzone w Polsce 8 sierpnia. Powstanie tego dnia miało na celu zwiększenie ludzkiej świadomości, na temat znaczenia pszczół w przyrodzie i naszym życiu. Jak się szacuje, gdy ich zabraknie, plony rolne zmniejszą się nawet o 80% co może prowadzić do zwiększenia głodu oraz ogromnego kryzysu na świecie. Pszczoły możemy wspierać powstrzymując się od wypalania traw, używając naturalnych nawozów np. kompostu, wsadzając w swoim ogrodzie lub na balkonie nektarodajne rośliny, lub budując im schronienie.

 

 

Źródło: naukawpolsce.pap.pl, pomagamypszczolom.pl


An error occurred while processing the template.
Error on line 78, column 17 in 10097#20183917#27914661
dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) is undefined.
It cannot be assigned to image
1<#assign journalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
2<#assign dlFileEntryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryLocalService") /> 
3<#assign imageLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.ImageLocalService") /> 
4 
5<#assign journalArticleId = .vars["reserved-article-id"].data?replace('.', '-') /> 
6<#assign journalArticle = journalArticleLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(groupId), journalArticleId) /> 
7<#assign journalArticleCreateDate = journalArticle.getCreateDate() /> 
8<#assign journalArticleModifiedDate = journalArticle.getModifiedDate() /> 
9<#assign journalArticleAuthor = .vars["reserved-article-author-name"].data /> 
10<#if coauthors?? && coauthors.data?has_content> 
11  <#assign journalArticleAuthor = coauthors.data /> 
12</#if> 
13<#if title?? && title.data?has_content> 
14  <#assign journalArticleTitle = title.data /> 
15<#else> 
16  <#assign journalArticleTitle = .vars["reserved-article-title"].data /> 
17</#if> 
18<#assign journalArticleUrlTitle = journalArticle.getUrlTitle() /> 
19 
20<#assign serviceContext = staticUtil["com.liferay.portal.service.ServiceContextThreadLocal"].getServiceContext() /> 
21<#assign themeDisplay = serviceContext.getThemeDisplay() /> 
22<#assign portletId = themeDisplay.getPortletDisplay().getId() /> 
23 
24<div id="article-${journalArticleId}" class="nfh-cp-article"> 
25 
26  <h1 class="title">${journalArticleTitle}</h1> 
27 
28  <#if showcreatedate?? && showcreatedate.data == "true"> 
29    <#assign journalArticleModifiedDate = journalArticle.getCreateDate() /> 
30  </#if> 
31  <div class="metadata">${journalArticleModifiedDate?string["dd.MM.yyyy"]} | ${journalArticleAuthor}</div> 
32 
33  <#-- MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE --> 
34  <#assign printGroupId = "" /> 
35  <#if journalArticle.groupId != themeDisplay.scopeGroupId> 
36    <#assign printGroupId = themeDisplay.scopeGroupId /> 
37  </#if> 
38  <div class="social-media"> 
39    <div class="addthis_toolbox addthis_default_style"> 
40      <img title="${languageUtil.get(locale, "print")}" src="${themeDisplay.pathThemeImages}/nfh-cp/icon-print-20x17.png"  
41        onclick="Nfhcp.AssetPublisherPortlet.printFullContent('${portletId}', '${journalArticleId}', '${printGroupId}', '${journalArticleUrlTitle}');" class="print"> 
42    </div> 
43  </div> 
44 
45  <#-- ZDJĘCIA DO GALERII --> 
46  <#assign galleryImages = [] /> 
47  <#assign mainGalleryUuid = "" /> 
48  <#assign imageDesc = ""/> 
49 
50  <#-- Zdjęcie główne z galerii --> 
51  <#if mainphotogallery?? && mainphotogallery.data?has_content> 
52    <#assign url = mainphotogallery.data /> 
53    <#if url?starts_with("/image/image_gallery")> 
54      <#assign uuid = httpUtil.getParameter(url, "uuid", false)?string /> 
55      <#assign groupId = getterUtil.getLong(httpUtil.getParameter(url, "groupId", false), 0) /> 
56      <#if dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) ?? > 
57        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) /> 
58 
59        <#if image??> 
60          <#assign mainGalleryUuid = uuid /> 
61          <#assign imageDesc = htmlUtil.escapeAttribute(image.description) /> 
62        </#if> 
63 
64        <#assign galleryImage = {"url" : mainphotogallery.data, "thumbUrl" : mainphotogallery.data + "&width=250", "desc" : imageDesc, "uuid" : mainGalleryUuid} /> 
65        <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
66      </#if> 
67    <#elseif url?contains("/documents/")> 
68      <#assign urlParts = stringUtil.split(url, "?") /> 
69      <#assign urlParts = stringUtil.split(urlParts[0]?string, "/") /> 
70      <#assign groupId = getterUtil.getLong(urlParts[2]) /> 
71      <#assign folderId = getterUtil.getLong(urlParts[3]) /> 
72      <#assign title = httpUtil.decodeURL(urlParts[4]?string, true) /> 
73 
74 
75      <#if urlParts?size gt 5> 
76        <#assign uuid = urlParts[5]?string /> 
77        <#assign mainGalleryUuid = uuid /> 
78        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) /> 
79      <#else> 
80        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title) /> 
81        <#assign mainGalleryUuid = image.uuid /> 
82      </#if> 
83 
84      <#assign galleryImage = {"url" : mainphotogallery.data, "thumbUrl" : mainphotogallery.data + "&width=250", "desc" : htmlUtil.escapeAttribute(image.description), "uuid" : mainGalleryUuid} /> 
85      <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
86    </#if> 
87  <#-- Zdjęcie główne --> 
88  <#elseif mainphoto?? && mainphoto.data?has_content> 
89    <#assign galleryImage = {"url" : mainphoto.data, "thumbUrl" : mainphoto.data + "&width=250", "desc" : htmlUtil.escapeAttribute(mainphoto.maindesc.data), "uuid" : "----"} /> 
90    <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
91  </#if> 
92 
93  <#-- Zdjęcia dodatkowe z dysku --> 
94  <#if additionalphoto?? > 
95    <#list additionalphoto.getSiblings() as additionalphotoItem> 
96      <#if additionalphotoItem.data?has_content> 
97        <#assign galleryImage = {"url" : additionalphotoItem.data, "thumbUrl" : additionalphotoItem.data + "&width=250", "desc" : htmlUtil.escapeAttribute(additionalphotoItem.photodescription.data), "uuid" : "----"} /> 
98        <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
99      </#if> 
100    </#list> 
101  </#if> 
102 
103  <#-- Zdjęcia z galerii --> 
104  <#if additionalphotogallery?? && additionalphotogallery.data?has_content> 
105    <#assign url = additionalphotogallery.data /> 
106    <#if url?starts_with("/image/image_gallery")> 
107      <#assign uuid = httpUtil.getParameter(url, "uuid", false)?string /> 
108      <#assign groupId = getterUtil.getLong(httpUtil.getParameter(url, "groupId", false), 0) /> 
109 
110      <#if dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId)?? > 
111        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) /> 
112      </#if> 
113    <#elseif url?contains("/documents/")> 
114      <#assign urlParts = stringUtil.split(url, "/") /> 
115      <#assign groupId = getterUtil.getLong(urlParts[2]) /> 
116      <#assign folderId = getterUtil.getLong(urlParts[3]) /> 
117      <#assign title = httpUtil.decodeURL(urlParts[4]?string, true) /> 
118 
119      <#if dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title)?? > 
120        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title) /> 
121      </#if> 
122    </#if> 
123 
124    <#if image??> 
125      <#assign folderId = image.folderId /> 
126      <#assign folderImages = dlFileEntryLocalService.getFileEntries(groupId, folderId) /> 
127      <#if folderImages??> 
128        <#list folderImages?sort_by("name") as folderImage> 
129          <#if folderImage.uuid != mainGalleryUuid> 
130            <#assign folderImageDescription = folderImage.description /> 
131            <#if folderImage.description?lower_case == folderImage.title?lower_case + folderImage.extension?lower_case> 
132              <#assign folderImageDescription = "" /> 
133            </#if> 
134 
135            <#assign galleryImage = {"url" : "/image/image_gallery?uuid=" + folderImage.uuid + "&groupId=" + folderImage.groupId, 
136              "thumbUrl" : "/image/image_gallery?uuid=" + folderImage.uuid + "&groupId=" + folderImage.groupId + "&width=250", 
137              "desc" : htmlUtil.escapeAttribute(folderImageDescription), 
138              "uuid" : folderImage.uuid} /> 
139            <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
140          </#if> 
141        </#list> 
142      </#if> 
143    </#if> 
144  </#if> 
145 
146  <#-- GALERIA OBRAZÓW --> 
147  <#if galleryImages?size gt 1> 
148    <div id="gallery-${journalArticleId}" class="multiple-image-gallery royalSlider rsDefault"> 
149      <#list galleryImages as galleryImage> 
150        <a href="${galleryImage.url + "&width=560"}" class="rsImg" data-rsbigimg="${galleryImage.url}"> 
151          <img src="${galleryImage.thumbUrl}" width="125" uuid="${galleryImage.uuid}" class="rsTmb" /> 
152          ${galleryImage.desc} 
153        </a> 
154      </#list> 
155    </div> 
156  <#elseif galleryImages?size == 1> 
157    <div class="single-image-gallery"> 
158      <div id="gallery-${journalArticleId}"> 
159        <#list galleryImages as galleryImage> 
160          <a href="${galleryImage.url}" rel="lightbox" title="${htmlUtil.escape(galleryImage.desc)}"> 
161            <img src="${galleryImage.url}&width=716" alt="${htmlUtil.escape(galleryImage.desc)}" /> 
162            <#if galleryImage.desc?has_content> 
163              <div class="mainphotogallery-description">${galleryImage.desc}</div>  
164            </#if> 
165          </a> 
166        </#list> 
167      </div> 
168    </div> 
169  </#if> 
170 
171  <#-- ZAWARTOŚĆ ARTYKUŁU --> 
172  <#if abstract?? && abstract.data?has_content> 
173    <p class="description">${abstract.data}</p> 
174  <#else> 
175    <p class="description">${.vars["reserved-article-description"].data}</p> 
176  </#if> 
177 
178  <div class="content">${content.data}</div> 
179 
180  <#-- ZAŁĄCZNIKI --> 
181  <#assign hasAttachments = false /> 
182  <#if file?? && file.getSiblings()?size gt 0> 
183    <#list file.getSiblings() as fileItem> 
184      <#if fileItem.filedescription?? && fileItem.filedescription.data?has_content> 
185        <#assign fileItemName = fileItem.filedescription.data /> 
186      <#elseif fileItem.filetitle?? && fileItem.filetitle.data?has_content> 
187        <#assign fileItemName = fileItem.filetitle.data /> 
188      <#else> 
189        <#assign fileItemName = fileItem.data /> 
190      </#if> 
191      <#if fileItemName?? && fileItemName?has_content> 
192        <#assign hasAttachments = true /> 
193      </#if> 
194    </#list> 
195  </#if> 
196  <#if hasAttachments> 
197    <div class="attachments"> 
198      <h2>${languageUtil.get(locale, "resources-to-get")}</h2> 
199      <ul class="attachment-list"> 
200        <#list file.getSiblings() as fileItem> 
201          <#if fileItem.filedescription?? && fileItem.filedescription.data?has_content> 
202            <#assign fileItemName = fileItem.filedescription.data /> 
203          <#elseif fileItem.filetitle?? && fileItem.filetitle.data?has_content> 
204            <#assign fileItemName = fileItem.filetitle.data /> 
205          <#else> 
206            <#assign fileItemName = fileItem.data /> 
207          </#if> 
208 
209          <#if fileItemName?? && fileItemName?has_content> 
210            <#assign url = fileItem.data /> 
211            <#if url?contains("/documents/")> 
212              <#assign urlParts = stringUtil.split(url, "?") /> 
213              <#assign urlParts = stringUtil.split(urlParts[0]?string, "/") /> 
214              <#assign groupId = getterUtil.getLong(urlParts[2]) /> 
215              <#assign folderId = getterUtil.getLong(urlParts[3]) /> 
216              <#assign title = httpUtil.decodeURL(urlParts[4]?string, true) /> 
217              <#if urlParts?size gt 5> 
218                <#assign uuid = urlParts[5]?string /> 
219                <#if dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId)?? > 
220                  <#assign file = dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) /> 
221                </#if> 
222              <#else> 
223                <#if dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title)?? > 
224                  <#assign file = dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title) /> 
225                </#if> 
226              </#if> 
227              <#if file?? > 
228                <#assign fileIcon = file.icon + ".png" /> 
229              </#if>            </#if> 
230            <#if !fileIcon?? || !fileIcon?has_content> 
231              <#assign fileItemExt = fileItem.data /> 
232              <#assign indexOfDot = fileItemExt?last_index_of(".") + 1 /> 
233              <#assign indexOfSlash = fileItemExt?last_index_of("/") /> 
234              <#if indexOfSlash gt indexOfDot> 
235                <#assign fileItemExt = fileItemExt?substring(0, indexOfSlash) /> 
236              </#if> 
237              <#assign fileIcon = fileItemExt?substring(indexOfDot) + ".png" /> 
238            </#if> 
239            <li> 
240              <a href="${fileItem.data}" target="_blank"><img src="${themeDisplay.pathThemeImages}/file_system/small/${fileIcon}"></a> 
241              <a href="${fileItem.data}" target="_blank">${fileItemName}</a> 
242            </li> 
243          </#if> 
244        </#list> 
245      </ul> 
246    </div> 
247  </#if> 
248</div> 

Leśne Pogotowie

Jak pomagać, żeby nie zaszkodzić

Jeśli w ogrodzie, na łące czy w lesie spotkasz ranne dzikie zwierzę, zgłoś to w „Leśnym  Pogotowiu” (tel. 605-100-179). Tam też uzyskasz informacje o dalszym sposobie działania. Gdy z kolei na swej drodze spotkasz zwierzęce niemowlaki (wypadłe z gniazda ptaszki, małe ssaki, jelonki czy dziczki) dyskretnie oddal się i wiedz, że są one pod troskliwą opieką rodziców i nic złego im się nie przytrafi.

Poniżej zamieszczamy instrukcje jak pomagać, żeby nie zaszkodzić.


Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

22 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Bioróżnorodność w lesie powoduje większą odporność, a w efekcie zwiększa trwałość lasu.

 

 

źródło cdb.int


Narodowe Sadzenie Lasu

Nadleśnictwo Andrychów zaprasza do uczestnictwa w ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę - „Narodowe Sadzenie Lasu”. W siedzibie Nadleśnictwa Andrychów 26 kwietnia 2019 roku od godziny 9.00 do wyczerpania zapasów, zainteresowani będą mogli odebrać bezpłatne sadzonki jodły* i posadzić je na własnych gruntach.

 

* 2 sztuki sadzonek na jedną osobę.

Resources to get


Światowy Dzień Ziemi

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi w którym manifestujemy na różne sposoby troskę o nasze naturalne środowisko. Ten dzień traktujmy jako święto odwiedzając nasze lasy i ciesząc się tym czym nas obdarza. Jeśli uda nam się w międzyczasie zebrać trochę plastikowych śmieci i wrzucić do osiedlowego kontenera to będzie super.

Darz Bór


Obywatelskie Sadzenie Lasu

W dniu 15 kwietnia 2019 r. w Nadleśnictwie Katowice na Muchowcu odbyło się wspólne sadzenie lasu. Nowy, młody las sadzili leśnicy, posłanki i posłowie, związkowcy, samorządowcy, księża, ministranci i nawet minister. Organizatorem i sponsorem akcji była RDLP  w Katowicach z dyrektorem Arkadiuszem Wojciechowiczem i Nadleśnictwo Katowice z nadleśniczym Stanisławem Jeziorańskim.

Pogoda i humory wszystkim dopiwysały, a posadzony las służyć będzie w przyszłości wszystkim bez względu na stan i pochodzenie.


Sadzimy Las

W Nadleśnictwie Andrychów na przełomie marca i kwietnia ruszyły prace związane z odnawianiem lasu. W tym roku nasi leśnicy zasadzą blisko 400 tysięcy sadzonek na powierzchni około 60 ha. Głównie sadzone będą buki i jodły (około 300 tysięcy sztuk). Aby zwiększyć różnorodność, a przez to odporność biologiczną naszych lasów zostaną posadzone również takie drzewa jak: dęby szypułkowe, olsze, świerki, jawory, modrzewie oraz krzewy stanowiące domieszkę biocenotyczną.

Mając na uwadze delikatność sadzonek i ich podatność na złamania oraz wydeptywanie prosimy, aby nie wchodzić na odnawiane powierzchnie co jest prawnie zabronione!


Dzień Leśnika i Drzewiarza

5 kwietnia to Dzień Leśnika i Drzewiarza

W tym dniu wypada zwrócić uwagę na nasze lasy, których każdego dnia przybywa oraz na ludzi którzy dbają o ich dobro na co dzień. Lesistość w Polsce wynosi już blisko 30%, co stanowi niezły wynik, ponieważ po II Wojnie Światowej lesistość naszego kraju wynosiła zaledwie 20,8%. Taki wzrost zawdzięczamy leśnikom, ich zorganizowaniu i konsekwencji, a także ludziom związanym z lasem. Las pełni funkcje glebo- i wodnochronne oraz obronne, dzięki czemu stwarza poczucie bezpieczeństwa, a także umożliwia nam wypoczynek i rekreację.
Dbajmy o nasze lasy, a ludziom którzy poświęcają się im na co dzień życzmy powodzenia.

 

źródło: raport o stanie lasów w Polsce


Stop Pożarom Traw

Marzec i kwiecień to czas kiedy borykamy się najbardziej z problemem wypalania traw, mimo iż jest to prawnie zabronione. W ogólnym przeświadczeniu społecznym wypalanie sprzyja użyźnieniu gleb oraz bujniejszemu wzrostowi młodej trawy, co nie jest prawdą. Wypalanie traw niszczy florę i faunę, a glebę mineralną wyjaławia na lata. Taki pożar to śmiertelna pułapka dla małych zwierząt, a nawet człowieka. Wypalanie traw może doprowadzić do pożaru domów, lasu, a w ekstremalnych przypadkach śmierci ludzi.

W trosce o przyrodę i siebie samego nie wypalajmy traw.

#STOPWYPALANIUTRAW

 

 

 

 

 

 

źródło: stoppozaromtraw.pl


Międzynarodowy Dzień Lasów

21 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lasów (International Day of Forests).

W tym dniu wszystkie kraje na świecie celebrują i starają się podnosić świadomość znaczenia lasów. Każdego roku w dniu 21 marca podejmowane są lokalne, krajowe i międzynarodowe starania w celu organizacji działań obejmujących lasy i drzewa.

LASY I EDUKACJA to temat przewodni tegorocznego Dnia Lasów.
Obchody odbywają się pod hasłem: NAUCZ SIĘ KOCHAĆ LASY.

21 marca to także Pierwszy Dzień Wiosny oraz Dzień Wierzby.  

 

 

 

 

 

źródło: http://www.fao.org/international-day-of-forests


Światowy Dzień Wody

Prawidłowa gospodarka wodna wpływa na kondycje gospodarczą i społeczną. Ma także ogromny wpływ na lasy i ich kondycje. W Polsce stale obniża się poziom wód gruntowych. Zasoby wód głębinowych też nie są niewyczerpalne. W trosce o przyszłe pokolenia oszczędzajmy wodę na wszystkie sposoby.  


Komunikat w sprawie szczepienia lisów

W dniach od 4 do 13 kwietnia 2019 roku na terenie Województwa Małopolskiego i Śląskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów.

Szczepienie jest wykonywane za pomocą przynęt w kształcie walca będących mieszanką mączki rybnej, parafiny, tetracykliny, tłuszczu bydlęcego oraz kapsułki zawierającej szczepionkę doustną. Mieszanka tych składników jest atrakcyjna dla lisów jak również psów i kotów, dlatego w tym czasie nie powinniśmy wyprowadzać zwierząt bez opieki,  psy podczas spacerów nie powinny być spuszczane ze smyczy. W przypadku, gdy zaobserwujemy, że zwierzę domowe miało kontakt ze szczepionką, należy zgłosić się ze zwierzęciem do najbliższego lekarza weterynarii. Jeśli znajdziemy taką przynętę, nie można jej dotykać, ani zgniatać ponieważ szczepionka, która się w niej znajduje jest w stanie płynnym i może dostać się do naszego organizmu poprzez mikro skaleczenia, a w takim przypadku należy zgłosić się do najbliższego lekarza.

Więcej informacji można zaczerpnąć na stronie wojewódzkiego lekarza weterynarii.

 

 

 

Źródło: wiw.krakow.pl


Międzynarodowy Dzień Wróbla

Dzień 20 marca jest Międzynarodowym Dniem Wróbla

Od lat 70 XX wieku liczebność wróbli na całym świecie spada. W Wielkiej Brytanii populacja tego gatunku zmalała o blisko połowę. Mimo wielkiego zainteresowania świata naukowego regresem wróbla, wciąż nie udało się poznać jednoznacznych przyczyn tego zjawiska. Najistotniejszymi czynnikami przyczyniającymi się do zmniejszenia liczebności wróbla może być: ubytek miejsc lęgowych, spadek liczby owadów i nasion zbóż, które były  związane z gospodarką rolną człowieka oraz mniejsza ilość zakrzewień.

 

 

 

 

źródło: worldsparrowday.org


Światowy Dzień Dzikiej Przyrody

Dzień 3 marca został ustanowiony Światowym Dniem Dzikiej Przyrody w 2013 roku podczas 68 zgromadzenia ONZ.

Data nie jest przypadkowa ponieważ 3 marca 1973 roku został przyjęty tekst konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). Polska ratyfikowała konwencje 12 grudnia 1989, a obowiązuje w naszym kraju od 12 marca 1990 roku.

Celem tego wydarzenia jest podniesienie świadomości dotyczącej wartości naszej dzikiej przyrody oraz konieczności przeciwdziałania przestępczości przeciwko dzikiej faunie i florze takiej jak nielegalny handel, pozyskanie lub przemyt.

Tegoroczna piąta edycja Światowego Dnia Dzikiej Przyrody odbywa się pod hasłem „Życie pod powierzchnią wody: dla ludzi i planety”.


— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 26 results.