Wydawca treści Wydawca treści

nadzór nad lasami NIEPAŃSTWOWYMI

Lasy prywatne

 

     Lasy prywatne stanowią około 17 procent lasów w Polsce. Biorąc pod uwagę politykę zwiększania lesistości, należy się spodziewać, że powierzchnia lasów niepaństwowych będzie rosła i w niedalekiej przyszłości może stanowić 20 procent ogólnej powierzchni leśnej kraju.

     Obowiązki i prawa właścicieli lasów wynikają z postanowień ustawy o lasach. Gospodarowanie w lasach prywatnych prowadzone jest przez właścicieli według uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Dokumenty te określają także wielkość dopuszczalnego pozyskania drewna na danym terenie. Nadzór nad prowadzoną gospodarką leśną w lasach prywatnych sprawuje starosta. Ponad 70 procent starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

     Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.

     Nadleśnictwo Andrychów sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi na zlecenie starostw powiatowych, w ramach 5 obwodów nadzorczych, obejmujących 9654,4 ha. Sprawy sprawowania nadzoru nad lasami prywatnymi regulują porozumienia w sprawie powierzenia przez starostę spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zawarte pomiędzy:

1.     Starostą Powiatu Wadowickiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Andrychów,

które dotyczy 7736 ha lasów.

2.     Starostą Powiatu Bielskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Andrychów,

które dotyczy 821,7 ha lasów.

3.     Starostą Powiatu Oświęcimskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Andrychów, które dotyczy 1096,7 ha lasów.

 

 

GRAFIK DYŻURÓW

NADZÓR NAD LASAMI  NIESTANOWIĄCYMI WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

 

 

Miejsce dyżuru

 Termin  dyżuru

Nr telefonu

obwód

nadzorczy

nr I

Sławomir

Śledź

UG Brzeszcze

UM Oświęcim

UG Osiek

UG Polanka Wielka

UG Przeciszów

UM Zator

UM Wilamowice

UM Kęty

UG Porąbka

 

 

UG Osiek

 

 

 

               

 

III piątek miesiąca 900-1030

 

 

 

668 114 731

obwód

nadzorczy

nr II

Jarosław

Płoskonka

UM Wadowice

Starostwo Powiatowe w Wadowicach, pok. 403

II czwartek miesiąca 800-1000

 

664 085 984

obwód

nadzorczy

nr III

Jarosław

Płoskonka

UM Andrychów

UG Wieprz

Nadleśnictwo Andrychów

I i III wtorek miesiąca  700-1100

664 085 984

obwód

nadzorczy

nr IV

Ryszard

Czech

UG Spytkowice

UG Brzeźnica

UG Tomice

UG Stryszów

UG Mucharz

UG Mucharz

II i III piątek miesiąca 800-1000

606 781 561

obwód

nadzorczy

nr V

Leszek

Rabenda

UG Lanckorona

UM Kalwaria Zebrzydowska

 

 

UG Lanckorona

 

UM Kalwaria Zebrzydowska

 

 

 

 

 

 

II poniedziałek miesiąca  800-1000

 

II piątek miesiąca 800-1000

 

 

 

 

533 304 590